Çömlekçilik Kilinin Temelleri

Tüm Kil Aynı Değildir

Kil nedir? Bu sadece kir mi? Şey, evet ve hayır. "Kir" çok fazla yer kaplar, bu yüzden konuşmak için. Toprağın, kilin, elastik olmayan toprağın ve kayaçların çeşitli bölümlerine kirletebiliriz. Topsoil, bitki yetiştirmek için iyi kılan bir çok organik madde içerir. Killer ve inelastik topraklar, parçacık büyüklüğünün son derece küçük olduğu kayaların parçalanmasının sonucudur. Kayalar, anakaya ve kayalar, ince kuma kadar uzanır. Çoğu kil, farklı miktarlarda metal oksit ve organik madde içeren çeşitli farklı kil mineralleri içerir, bu da farklı türleri birbirinden ayırır.