Slumping ve Draping Döşeme

Döşemeler kullanarak nesneler oluşturmak için iki popüler yol, çökme kalıpları ve kambur kalıpları kullanmaktır. Çökme kalıplarında, kil kalıbın içine serilir. Kambur kalıplarda, kil levha kalıba dökülür.